Följ oss på sociala medier

Våra tjänster

Våra tjänster

Exempel på arbeten vi utför:

  • Skötsel av utemiljö för kommunala fastigheter, Privata fastighetsbolag, BRF
  • Garantiskötsel vid entreprenad
  • Planteringar stora som Små
  • Gräsklippning, grästrimning, träd samt buskbeskärningar.
  • Byggnation och plattsättning.
  • Markentreprenader enligt AB04 ABT06 
  • Transporter
  • Godshantering
  • Projektering
  • Snöröjning, sandning och sopning.